Žena má chromozómy XX a muž XY. Potomok od každého rodiča získa jeden chromozóm.

Choroba sa prenáša na chromozóme X, takýto „chorý chromozóm" označme X'.
Žena je zdravá v prípade XX, prenášačka v prípade X'X (resp. XX') a chorá v prípade X' X'.
Muž je zdravý v prípade XY a chorý v prípade X'Y (muž nemôže byť iba prenášačom).

Keďže sa im má narodiť dievčatko a bude choré zdedí od obidvoch rodičov X'.
Od otca môže zdediť len jeden chromozóm X a teda musí to byť X'. Otec tak má X'Y, čo znamená, že je určite chorý.
Od matky môže zdediť jeden z dvoch chromozómov X. Keďže bude dievčatko choré so 100% pravdepodobnosťou, musia byť oba tieto chromozómy X'. Matka tak má X'X' a je určite chorá.

Týmto sme vylúčili možnosti:
Matka je zdravá a otec farboslepý.
Matka je prenášačka a otec farboslepý.
(Tieto možnosti ani nemôžu nastať.)

Pozrime sa na starých rodičov z otcovej strany (X'Y).
Od matky zdedí X'. Jeho matka tak má určite aspoň jeden X'. Ten druhý chromozóm X ale môže byť aj zdravý aj chorý (pri jeho narodení nemusela byť 100% šanca, že bude chorý. Mohol náhodou zdediť ten jeden chorý chromozóm aj keď druhý bol zdravý). Stará mama z otcovej strany tak môže byť prenášačka alebo chorá.
Od svojho otca zdedí chromozóm Y. Takže o chromozóme X nevieme nič povedať. Starý otec z otcovej strany tak môže ale nemusí byť chorý.

Pozrime sa na starých rodičov z matkinej strany (X'X').
Od matky zdedí X'. To je tá istá situácia ako pri starej mame z otcovej strany. Stará mama z matkinej strany tak tiež môže byť prenášačka alebo chorá.
Od svojho otca musí zdediť druhý chromozóm X'. A keďže muž má len jeden chromozóm X, musí to byť X'. starý otec z matkinej strany tak má X'Y, čo znamená, že je určite chorý.

Možnosť: Obidve staré mamy sú farboslepé
nevieme povedať s určitosťou, keďže každá z nich môže a nemusí byť farboslepá, stačí ak sú prenášačky.
(Táto možnosť môže nastať ale nevieme ju povedať s určitosťou).

S určitosťou vieme povedať, že starý otec z matkinej strany je farboslepý, pretože matka od neho musela zdediť chorý chromozóm X.

V prílohe obrázok rodostromu. X? znamená, že o tomto chromozóme nevieme povedať, či je chorý alebo zdravý.

Možno ste otázku pochopili naopak.
Pýtame sa ale na to, čo môžeme s určitosťou povedať o predkoch dievčatka ak vieme, že sa narodí so 100% pravdepodobnosťou choré (teda toto berieme ako fakt). Určite vieme povedať, že matka a otec sú chorí. Taktiež starý otec z matkinej strany je chorí. O starých mamách vieme povedať len to, že buď sú prenášačky alebo choré (nemusia byť to isté) a o starom otcovi z otcovej strany nevieme povedať nič. Keby sme šli ďalej do vyšších generácií, bolo by ešte viac možností na výber (v strome by bolo viac X?).

Samozrejme, to že starý otec z matkinej strany je chorý, ešte nezaručuje, že bude mať vnučku so 100% pravdepodobnosťou chorú. Takže naopak to neplatí.
Ak je starý otec chorý, jeho vnučka môže a nemusí byť chorá (závisí to od ďalších starých rodičov a náhody). (Tu berieme ako fakt, že starý otec je chorý a z neho vychádzame ďalej.) Ak bude vnučka so 100% pravdepodobnosťou chorá, určite musí byť jej starý otec z matkinej strany chorý. (Tu berieme ako fakt, že dievčatko bude so 100% pravdepodobnosťou choré a z neho vychádzame ďalej.)