Zadaj svoj kód, pod  ktorým si súťažil(a), a zisti svoje výsledky v súťaži.

Kód žiaka (5 číslic): 

Chceš vedieť, ktorá úloha bola najťažšia, ktorá úloha najľahšia?
Pozri tu.

Ako sa hodnotia testy a prideľujú skóre, sa dozvieš tu.

Tvoj kód okrem Teba pozná ešte školský koordinator súťaže.