Možnosť vyplniť elektronickú prihlášku skončila. Ak máte záujem prihlásiť žiakov do súťaže, zatelefonujte nám na 02/6382 4952.