Možnosť skontrolovať elektronickú prihlášku skončila.