Možnosť vyplniť elektronickú prihlášku skončila. Ak máte záujem prihlásiť žiakov do súťaže alebo upraviť počty už prihlásených žiakov, skontaktujte sa s nami telefonicky na 02/63 82 49 52.

Prihlášku a platbu si môžete skontrolovať.