Na prihlásenie žiakov školy do súťaže potrebujete poznať kód vašej školy (päťciferné číslo). Je uvedený v sprievodnom liste, ktorý ste dostali spolu s informačnými materiálmi v 1. zásielke. Ak z nejakých dôvodov tento kód nepoznáte, skontaktujte sa s nami telefonicky (02/ 63 82 49 52) alebo e-mailom.

Kód školy: 

Problém pri prihlasovaní môže spôsobiť aj nastavenie prehliadača. Nastavte si, prosím, nižšiu bezpečnosť pripojenia.