Tu si môžete prezrieť výsledky žiakov vašej školy.
Na zobrazenie výsledkov zadajte kód a prístupové heslo.
Obidva údaje sú uvedené v sprievodnom liste, ktorý ste dostali spolu s testami.

Kód školy:  
Heslo:  

Ak z nejakých dôvodov kód alebo heslo nepoznáte, kontaktujte nás e-mailom resp. volajte 02 / 63 82 49 52.

Kľúče správnych odpovedí - stiahnuť