Vyber si pohľadnicu. Napíš čo najoriginálnejší pozdrav.
Vyplň adresáta, odosielateľa a pošli ju.
V septembri odmeníme tých, ktorí
• buď poslali najviac pohľadníc,
• alebo vymysleli najoriginálnejšie texty.