Možnosť vyplniť elektronickú prihlášku skončila. Ak máte záujem prihlásiť žiakov do súťaže, zatelefonujte nám na 02/63 82 49 52.

V stredu 8. novembra nás budete môcť dosiahnuť na mobile 0903 722 986.