TOP EXPERTI EXPERT geniality show
EXPERT geniality show
Andrej Pobežal
Základná škola, Mládežnícka 1434/16, Púchov
1. miesto v celkovom poradí v kategórii EXPERT 6
súťažil v témach Mozgolamy a Svetobežník


EXPERT geniality show
Viki Kostercová
Cirkevná základná škola – Narnia, Beňadická 38, Bratislava
1. miesto v celkovom poradí v kategórii EXPERT 7
súťažila v témach Do you speak English? a Mozgolamy


EXPERT geniality show
Peter Hlušek
Gymnázium, Golianova 68, Nitra
1. miesto v celkovom poradí v kategórii EXPERT 9
súťažil v témach Spoločnosť kedysi a dnes a Svetobežník


EXPERT geniality show
Marián Poturnay
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany
1. miesto v celkovom poradí v kategórii EXPERT G12
súťažil v témach Svetobežník a Mozgolamy


EXPERT geniality show
Filip Daubner
Stredná priemyselná škola J. Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica
1. miesto v celkovom poradí v kategórii EXPERT O12
súťažil v témach Mozgolamy a Spoločnosť kedysi a dnes


EXPERT geniality show
Róbert Šimco
Stredná priemyselná škola, Komenského 5, Bardejov
1. miesto v celkovom poradí v kategórii EXPERT O34
súťažil v témach Spoločnosť kedysi a dnes a Svetobežník


EXPERT geniality show
Matúš Harviš
Gymnázium, Komenského 16, Svidník
1. miesto v celkovom poradí v kategórii EXPERT G34
súťažil v témach Svetobežník a Góly, body, sekundy


Spoločnosť kedysi a dnes Spoločnosť kedysi a dnes
EXPERT geniality show
Júlia Maskaľová
Základná škola, Mierová 1, Strážske
1. miesto, kategória EXPERT 6


EXPERT geniality show
Sebastián Kala
Základná škola, Mierová 1, Strážske
1. miesto, kategória EXPERT 8


EXPERT geniality show
Martin Žembery
Gymnázium, Golianova 68, Nitra
1. miesto, kategória EXPERT 9


EXPERT geniality show
Michaela Hanková
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava
1. miesto, kategória EXPERT O12


EXPERT geniality show
Filip Veľký
Gymnázium, Golianova 68, Nitra
1. miesto, kategória EXPERT G34


EXPERT geniality show
Dávid Maník
Stredná priemyselná škola, Komenského 5, Bardejov
1. miesto, kategória EXPERT O34


Svetobežník Svetobežník
EXPERT geniality show
Adam Čabrák
Základná škola, Krosnianska 4, Košice
1. miesto, kategória EXPERT 7


EXPERT geniality show
Petra Palubová
Základná škola, Komenského 23, Bardejov
1. miesto, kategória EXPERT 8


EXPERT geniality show
Peter Major
Základná škola G. Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta
1. miesto, kategória EXPERT 9


EXPERT geniality show
Marián Poturnay
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany
1. miesto, kategória EXPERT G12


EXPERT geniality show
Martin Konečník
Súkromná SOŠ VIA HUMANA, Mallého 2, Skalica
1. miesto, kategória EXPERT O12


EXPERT geniality show
Dušan Zajáček
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
1. miesto, kategória EXPERT O34


Mozgolamy Mozgolamy
EXPERT geniality show
Andrej Pobežal
Základná škola, Mládežnícka 1434/16, Púchov
1. miesto, kategória EXPERT 6


EXPERT geniality show
Katarína Borgulová
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2, Šamorín
1. miesto, kategória EXPERT 8


EXPERT geniality show
Adam Jankanič
Základná škola, Karpatská 803/11, Svidník
1. miesto, kategória EXPERT 9


EXPERT geniality show
Matej Nemeček
Gymnázium, Varšavská 1, Žilina
1. miesto, kategória EXPERT G12


EXPERT geniality show
Marián Poturnay
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany
1. miesto, kategória EXPERT G12


EXPERT geniality show
Martin Kaňa
Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta 4812, Poprad
1. miesto, kategória EXPERT O12


EXPERT geniality show
Richard Odzgan
Spojená stredná škola - Obchodná akadémia a SOŠ, Štúrova 848, Detva
1. miesto, kategória EXPERT O34


Tajomstvá prírody Tajomstvá prírody
EXPERT geniality show
Martin Babala
Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany
1. miesto, kategória EXPERT 6


EXPERT geniality show
Richard Szarka
Základná škola Ľ. Štúra, Pionierska 4, Šaľa
1. miesto, kategória EXPERT 9


Do you speak English? Do you speak English?
EXPERT geniality show
Viki Kostercová
Cirkevná základná škola – Narnia, Beňadická 38, Bratislava
1. miesto, kategória EXPERT 7


EXPERT geniality show
Hana Griffin
Piaristické gymnázium J. Braneckého, Palackého 4, Trenčín
1. miesto, kategória EXPERT 9


EXPERT geniality show
Adriana Chromá
Gymnázium P. Horova, Masarykova 1, Michalovce
1. miesto, kategória EXPERT G12


EXPERT geniality show
Vladimír Belykh
Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava
1. miesto, kategória EXPERT O12


EXPERT geniality show
Miroslav Podhora
Gymnázium, Golianova 68, Nitra
1. miesto, kategória EXPERT G34


EXPERT geniality show
Adrián Hudec
Gymnázium, Golianova 68, Nitra
1. miesto, kategória EXPERT G34


EXPERT geniality show
Samuel Fabiny
Stredná priemyselná škola stavebná, Veľká Okružná 25, Žilina
1. miesto, kategória EXPERT O34


Góly, body, sekundy Góly, body, sekundy
EXPERT geniality show
Richard Hulej
Gymnázium Jozefa Lettricha, J. Lettricha 2, Martin
1. miesto, kategória EXPERT G12


EXPERT geniality show
Ján Cuninka
Gymnázium Jozefa Lettricha, J. Lettricha 2, Martin
1. miesto, kategória EXPERT G12


EXPERT geniality show
Dominik Skalička
Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava
1. miesto, kategória EXPERT O12


EXPERT geniality show
Matúš Harviš
Gymnázium, Komenského 16, Svidník
1. miesto, kategória EXPERT G34