Možnosť vyplniť elektronickú prihlášku skončila.
Ak máte záujem prihlásiť žiakov do súťaže, skontaktujte sa s nami telefonicky na 02/63 82 49 52.

Na kontrolu prihlášky školy potrebujete poznať päťciferný kód vašej školy. Nájdete ho v sprievodnom liste, ktorý je súčasťou ponuky. Ak z nejakých dôvodov tento kód nepoznáte, skontaktujte sa s nami telefonicky (02/63 82 49 52) alebo e-mailom.

Kód vašej školy: 

Problém pri prihlasovaní môže spôsobiť aj nastavenie prehliadača. Nastavte si, prosím, nižšiu bezpečnosť pripojenia.