Na prihlásenie žiakov školy do súťaže potrebujete päťciferný kód vašej školy. Je uvedený v sprievodnom liste, ktorý ste dostali spolu s informačnými materiálmi v 1. zásielke. Ak z nejakých dôvodov tento kód nepoznáte, skontaktujte sa s nami telefonicky (02/63 82 49 52) alebo e-mailom.

Kód školy: 

Údaje môžete meniť aj po odoslaní prihlášky. Musíte pritom znova zadať kód Vašej školy. Otvorí sa formulár, v ktorom budú všetky údaje, ktoré ste už zadali. Zmeny v prihláške môžete robiť do 27. októbra 2017.


Problém pri prihlasovaní môže spôsobiť aj nastavenie prehliadača. Nastavte si, prosím, nižšiu bezpečnosť pripojenia.