Kategória: EXPERT 8     Téma: Spoločnosť kedysi a dnes

EXPERT geniality show - Téma: Spoločnosť kedysi a dnes, otázka 1