Kategória: EXPERT 6     Téma: Spoločnosť kedysi a dnes

EXPERT geniality show - Téma: Spoločnosť kedysi a dnes, otázka 1