Ak ešte chcete prihlásiť svojich žiakov do súťaže, zavolajte nám na číslo 02/63 82 49 52.