Po prihlásení sa dostaneš na svoje výsledky, kde nájdeš:

Počet bodov po jednotlivých kolách,
zadania úloh,
riešenia úloh,
obťažnosť úloh,
Maksíkov odpovedník.

Prihlásiš sa tak, že zadáš svoj kód.

Môj kód:  

Kód má tvar SSSSS-K-XYDDMM, kde
SSSSS je päťciferný kód školy, ktorú navštevuješ (dozvieš sa ho od školského koordinátora),
K je súťažná kategória (2, 3, 4),
XY sú tvoje iniciály (X je prvé písmeno tvojho rodného mena, Y je prvé písmeno tvojho priezviska, bez dĺžňov a mäkčeňov),
DD je deň, kedy si sa narodil(a), napr. 03 znamená tretieho,
MM je mesiac, kedy si sa narodil(a), napr. 06 znamená jún.
Pozor: aj umiestnenie spojovníkov (-) je dôležité.