Predchádzajúce úlohy a správne odpovede.
Úloha   Odpoveď  
12. Dnes je veľký deň. Maturanti si lámu jazyky a perá po anglicky, Albert Einstein by sa dnes dožil 139 rokov a Stephen Hawking dnes bohužiaľ zomrel. Maturantom držíme palce, na Einsteina a Hawkinga spomíname ako na machrov na poli vedy. Dnes má svoj deň aj jedna konštanta, ktorá "má na svedomí" to, že vieme počítať dĺžky, plochy, objemy a povrchy akýchkoľvek tvarov a telies. Moja otázka je jednoduchá: Ktorá číslica sa nachádza v tomto čísle na 19. mieste za desatinnou čiarkou. 4
11. Nie, nezabudol som na vás, len toho bolo akosi veľa. Niektorí z vás už doprázdninovali, niektorí si to práve užívajú a niektorí sa ešte iba tešia, tak dáme takú prázdninovú: Ktorý deň letných prázdnin bude presne o 23 týždňov a 3 dni k tomu? (Počítajte od dnes, teda 26.2 a uveďte dátum a deň v týždni) Bude streda 8. augusta
10. Vráťme sa na chvíľu z olympiády späť k nám na firmu. Dnes prídu testy z tlačiarne. Každý z 15000 prváckych testov váži 10 g, každý z 58000 testov pre druhákov po deviatakov váži 32,5 g a každý z 11000 testov pre stredoškolákov má hmotnosť 24,5 g. Koľko ton testov dnes brigádnikom prejde rukami? 2,3 ton
9. Nasťa Kuzminová behá na lyžiach naozaj rýchlo a medailu si určite zaslúži. Preto dnes úloha o nej: Predstavme si, že Nasťa beží rýchlosťou 30 km za hodinu a Laura 25 km za hodinu. Nasťa zbadala Lauru 100 metrov pred sebou. Koľko metrov (od tohto okamihu) ešte potrebuje Nasťa, aby Lauru dobehla? 600 m
8. 28282 je symetrické číslo. Je rovnaké, keď ho čítame od začiatku aj od konca. Je to aj momentálny počet prihlásených do Klokana. Dnes budú otázky dve: 1. Aké je najbližšie väčšie symetrické číslo k číslu 28282? 2. Aké je najmenšie symetrické číslo väčšie ako 65000? (Toľko chcem, aby bolo riešiteľov :-)). 1. 28382, 2. 65056
7. Už som doma. Okrem toho, že som vzbudzoval riadnu pozornosť (Klokan na Islande, kto to kedy videl), tak som aj dosť trpel. Na výlety sme vyrážali za tmy, slnko v Reykjavíku včera vyšlo až 10:03, zapadlo 17:21. V Košiciach včera vyšlo slnko 6:02 a zapadlo 15:35. Kde a o koľko (hodín a minút) bol včera dlhší deň? V Košiciach o 2 h 15 minút
6. ISLAND. Ostrov v Atlantiku, kam idem pozorovať polárnu žiaru. Názov obsahuje 2 samohlásky a 4 spoluhlásky. Koľko (aj nezmyselných) slov z nich vieme zostaviť tak, aby boli vždy samohlásky vedľa seba a spoluhlásky vedľa seba? 96
5. Predstav si kocku s hranou 1 meter dlhou, ktorá je plná malých kociek s hranou dlhou 1 cm. Ak by sme všetky malé kocky naukladali tesne vedľa seba, aký dlhý (v kilometroch) by bol tento "kockový had"? 10 km
4. V horúcej Austrálii prebieha tenisový turnaj. Do osemfinále sa dostalo 16 najlepších hráčov, ktorí hrajú podľa tzv. "pavúka". Z hráčov vytvoria dvojice, ktoré spolu hrajú jeden zápas. Víťaz pokračuje ďalej, porazený letí domov. S víťazmi sa postup opakuje. Na koľko zápasov od osemfinále až po finále sa diváci môžu tešiť? 15
3. Počasie je veľmi vrtkavé. A zdá sa mi, že stále viac a viac. Predstav si, že by si dnes lyžoval(a) na CHopku pri - 8 °C a zajtra sa kúpal(a) v mori v Sydney pri 32 °C. Aký rozdiel teplôt by Tvoje telo muselo zvládnuť? 40 stupňov
2. Začal sa rok 2018. Otázka na víkend je jednoduchá: Koľko rôznych obdĺžnikov sa dá zostrojiť takých, že sa do nich zmestí 2018 štvorčekov so stranou 1? (Pozor: obdĺžnik 3krát4 je rovnaký ako obdĺžnik 4krát3.) 2
1. Ahojte, začíname, a to pekne zostra. Klokan a ZOH majú spoločného menovateľa, teda vlastne, dátum :-). Do Klokana sa dovtedy treba prihlásiť, v Kórei sa to celé začne. Koľko hodín od dnešného poludnia uplynie do poludnia tohto dôležitého dňa? 576