Tu si môžete prezrieť výsledky žiakov vašej školy. Na zobrazenie výsledkov zadajte kód vašej školy.

Kód školy (5 číslic): 

Ak z nejakých dôvodov kód nepoznáte, kontaktujte nás e-mailom resp. volajte 02 / 63 82 49 52.

Pripomíname Vám, že pre koordinátorov, ktorí majú nárok na peňažnú odmenu, bude na stránke Talentídy od 23. 4. do 2. 5. 2018 sprístupnená aplikácia na podpísanie Dohody o vykonaní práce.